Nổi bật

GIỚI THIỆU

Sau khi tỉnh Hưng Yên tái lập, ngày 14/3/1997, UBND tỉnh Hưng Yên ra Quyết định số 202/QĐ-UBND thành lập Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên cơ sở tiếp quản nhà Bảo tàng Cách mạng thị xã Hưng Yên. Từ những năm đầu mới thành lập, khắc phục mọi điều kiện khó khăn, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành tiếp nhận bàn giao các tài liệu, hiện vật của tỉnh Hưng Yên từ Bảo tàng Hải Hưng cũ và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Ngày 2/9/1998, nhà trưng bày của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên mở cửa phục vụ khách thăm quan...

Sau khi tỉnh Hưng Yên tái lập, ngày 14/3/1997, UBND tỉnh Hưng Yên ra Quyết định số 202/QĐ-UBND thành lập Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên cơ sở tiếp quản nhà Bảo tàng Cách mạng thị xã Hưng Yên. Từ những năm đầu mới thành lập, khắc phục mọi điều kiện khó khăn, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành tiếp nhận bàn giao các tài liệu, hiện vật của tỉnh Hưng Yên từ Bảo tàng Hải Hưng cũ và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Ngày 2/9/1998, nhà trưng bày của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên mở cửa phục vụ khách thăm quan...

Sau khi tỉnh Hưng Yên tái lập, ngày 14/3/1997, UBND tỉnh Hưng Yên ra Quyết định số 202/QĐ-UBND thành lập Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên cơ sở tiếp quản nhà Bảo tàng Cách mạng thị xã Hưng Yên. Từ những năm đầu mới thành lập, khắc phục mọi điều kiện khó khăn, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành tiếp nhận bàn giao các tài liệu, hiện vật của tỉnh Hưng Yên từ Bảo tàng Hải Hưng cũ và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Ngày 2/9/1998, nhà trưng bày của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên mở cửa phục vụ khách thăm quan...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

BẢO TÀNG TỈNH TRƯNG BÀY LƯU ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ  “ GIÁO DỤC HƯNG YÊN- XƯA VÀ NAY”

BẢO TÀNG TỈNH TRƯNG BÀY LƯU ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ “ GIÁO DỤC HƯNG YÊN- XƯA VÀ NAY”

Hiếu học và coi trọng tri thức là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngay từ thuở

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2023

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Chợ Tết Việt”

Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh Hưng Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Phát hiện hiện vật tại thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

TRƯNG BÀY

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm

THAM QUAN ẢO

HIỆN VẬT

TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG XÁ

Trống được phát hiện trong khi đào mương làm thủy lợi tại cánh đồng phía Đông, thôn Động Xá, thị

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm

DI SẢN VĂN HÓA