Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp”

Từ sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), Hưng Yên cùng cả nước bước vào thời kỳ Đổi mới. Trải qua 36 năm, đất nước đã có nhiều thay đổi to lớn, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao nhưng ký ức về Thời kỳ bao cấp (1976 – 1986) vẫn để lại những ấn tượng khó quên trong cuộc sống của nhiều thế hệ người dân Hưng Yên.

“Thời kỳ bao cấp” là tên gọi dùng để chỉ một giai đoạn từ khi giải phóng miền Nam đến khi tiến hành công cuộc đổi mới. Mặc dù trước đó , năm 1954 khi miền Bắc được giải phóng, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã được áp dụng nhưng thời kỳ bao cấp đầy đủ nhất ở nước ta là giai đoạn từ đầu năm 1976 đến năm 1986. Đây là một giai đoạn lịch sử đặc biệt, nhất là đối với những ai đã từng sống trong thời bao cấp. Ở giai đoạn này, hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, sổ, bìa do nhà nước nắm toàn quyền điều hành, phân phối hầu hết các loại hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa theo đầu người.

Chào mừng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp”. Với hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và tài liệu khoa học được trưng bày theo phương pháp sắp đặt, tái hiện các không gian: Cửa hàng mậu dịch, phòng khách, phòng ngủ, gian bếp…đã tái hiện lại đời sống xã hội của Nhân dân Hưng Yên trong một giai đoạn lịch sử quan trọng, giúp cho khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ thấu hiểu về những vất vả, khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình trong thời bao cấp. Từ đó thêm trân trọng những giá trị, thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trưng bày diễn ra từ ngày 10/10 đến 30/11/2022 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Ưng