Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Hưng Yên – Sáng mãi bản hùng ca”

Chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày chuyên đề Phụ nữ Hưng Yên – Sáng mãi bản hùng ca”. Nội dung trưng bày gồm 02 chủ đề:
Chủ đề 1: Phụ nữ Hưng Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi có Đảng đến năm 1975.
Chủ đề 2: Phụ nữ Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay
Với gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu giới thiệu truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của phụ nữ Hưng Yên; Khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Đồng thời, khắc họa những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Hưng Yên trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chuyên đề là lời tri ân và tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ phụ nữ Hưng Yên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Động viên các thế hệ phụ nữ không ngừng học tập và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, xây dựng phong trào phụ nữ Hưng Yên ngày càng vững mạnh; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Hưng Yên; giúp thế hệ trẻ biết trân trọng giá trị của cuộc sống khi đất nước hòa bình, độc lập, ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước.
Trưng bày diễn ra từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/5/2023 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Ưng