Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng tỉnh tiếp nhận hiện vật của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Hưng Yên trao tặng

Ngày 6.9.2022, Bảo tàng tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh trao tặng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Hộ, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh; Vũ Nguyên Lý, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Cùng dự có  đại diện Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày các huyện, thị xã, thành phố, cùng cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh.
Hiện nay, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh có gần 600 hội viên, sinh hoạt tại 10 Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày các huyện, thị xã, thành phố. Đây là các chiến sĩ đã bị địch bắt tù đầy trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 22.4.2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sưu tầm tài liệu, hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức khảo sát sưu tầm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh có liên quan đến quá trình hoạt động của các chiến sĩ bị địch bắt và tù đầy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Đức Hộ, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh trao tặng tài liệu, hiện vật, hình ảnh cho Bảo tàng tỉnh

Qua quá trình triển khai, các hội viên đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sưu tầm tài liệu, hiện vật, hình ảnh nhằm gìn giữ, bảo quản và trưng bày tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ ngày 26.4 đến ngày 4.7.2022, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh đã sưu tầm được trên 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh. Ngoài ra Bảo tàng tỉnh còn nghiên cứu sưu tầm những câu chuyện kể tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với quá trình hoạt động cũng như những năm tháng bị địch bắt và tù đày để phục vụ công tác trưng bày tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề “Ký ức thời chiến”

Trong thời gian tới Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh tiếp tục phối hợp với Bảo tàng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để các hội viên hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật và hình ảnh, trên cơ sở đó hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên