Nhà lưu niệm - Nhà tưởng niệm danh nhân, Trưng bày

Bình gốm thế kỷ XVII

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm diềm cánh sen. Toàn thân phủ men ngọc, hoa văn trang trí  màu xanh lam, ở phần cổ bình vẽ sơn thủy, ngư ông thổi sáo. Phần thân bình họa cảnh tùng, hạc, thiếu nữ hái sen, văn nhân gảy đàn. Trên cổ bình trang trí quai đôi rồng cách điệu. Bình thuộc dòng gốm cổ Trung Quốc, thế kỷ XVII.