TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG XÁ

10:55 - Tuesday 12 July 2022
Trống được phát hiện trong khi đào mương làm thủy lợi tại cánh đồng phía Đông, thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào ngày 23/12/1997. Trống đồng Động Xá được xếp vào loại Heger...

Continue reading