QUAN TÀI CỔ ÂN THI

11:08 - Tuesday 12 July 2022
Quan tài được phát hiện trên cánh đồng thôn Phú, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi ngày 26 tháng 11 năm 1997. Quan tài có niên đại cách ngày nay 2500 -  2000 năm. Đây là hình thức chôn...

Continue reading

Bình gốm thế kỷ XVII

11:07 - Tuesday 12 July 2022
Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm diềm cánh sen. Toàn thân phủ men ngọc, hoa văn trang trí  màu xanh lam, ở phần cổ bình vẽ...

Continue reading

Bình gốm thế kỷ XVII

11:01 - Tuesday 12 July 2022
Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo hình chiếc yếm diềm cánh sen. Toàn thân phủ men ngọc, hoa văn trang trí  màu xanh lam, ở phần cổ bình vẽ...

Continue reading