QUAN TÀI CỔ ÂN THI

11:08 - Tuesday 12 July 2022
Quan tài được phát hiện trên cánh đồng thôn Phú, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi ngày 26 tháng 11 năm 1997. Quan tài có niên đại cách ngày nay 2500 -  2000 năm. Đây là hình thức chôn...

Continue reading