Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 140/CV-CĐVC của Công đoàn Viên chức tỉnh ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đối thoại tại nơi làm việc năm 2023, chiều ngày 16/01/2023, Bảo tàng tỉnh  đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Huân – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Đăng Quy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động và tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, công tác Công đoàn năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Công khai tài chính của đơn vị năm 2022 và Dự toán ngân sách năm 2023.

Đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các viên chức

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, trách nhiệm trong công tác chuyên môn đạt được trong năm 2022 của Bảo tàng tỉnh. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cũng như nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ để nghị Bảo tàng tỉnh nâng cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Nhân dịp này, Hội nghị tiến hành biểu dương, khen thưởng, trao tặng Giấy khen của Sở cho 02 tập thể đã có thành tích trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 07 cá nhân được tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 và 11 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết gồm những nội dung chính như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Công đoàn năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân, Công khai tài chính của đơn vị năm 2022; Dự toán ngân sách năm 2023; Nội quy cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiếp dân, Quy chế nâng lương trước hạn, Quy chế Văn thư lưu trữ, Quy chế quản lý tài sản công; Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị với Công đoàn Bảo tàng tỉnh Hưng Yên năm 2023 và quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023./.

Nguyễn Tần