Hiện vật, Hiện vật tiêu biểu

TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG XÁ

Trống được phát hiện trong khi đào mương làm thủy lợi tại cánh đồng phía Đông, thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào ngày 23/12/1997.

Trống đồng Động Xá được xếp vào loại Heger I trong hệ thống phân loại trống đồng của nhà khảo cổ học người Áo Franz Heger. Theo đánh giá của các nhà khoa học, trống có niên đại cách ngày nay 2300 – 2000 năm, thuộc Văn hóa Đông Sơn.

Dáng trống cân đối, thân chia làm ba phần: Mặt trống, tang trống và thân trống. Bao quanh trống được khắc họa nhiều hoa văn phong phú: ngôi sao, hình người chèo thuyền, động vật, hoa văn hình học…