Tin tức - Sự kiện

Trưng bày chuyên đề: “Phù Cừ – Xây dựng, đổi mới và phát triển”

Phù Cừ là một vùng đất có truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường  thể hiện đậm nét bằng những thành tích, chiến công trong cuộc kháng chiến chống đế quốc, thực dân xâm lược. Cách đây 25 năm, ngày 01/5/1997 huyện Phù Cừ chính thức được tái lập, Đảng bộ và nhân dân huyện đã tập trung khắc phục mọi khó khăn phát huy tốt những tiềm năng lợi thế của huyện, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện nâng cao.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Phù Cừ (01/5/1997 – 01/5/2022), Bảo tàng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thanh huyện Phù Cừ tổ chức trưng bày chuyên đề: “Phù Cừ –  Xây dựng, đổi mới và phát triển”.
Nội dung chuyên đề gồm 5 phần:
Phần 1: Mảnh đất và con người huyện Phù Cừ.
Phần 2: Sự ra đời của các Chi bộ Đảng, sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Phần 3: Đảng bộ huyện Phù Cừ lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp (1946-1954).
Phần 4: Quân dân huyện Phù Cừ xây dựng CNXH, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1954 -1975).
Phần 5: Phù Cừ trong công cuộc đổi mới và hội nhập (từ 1975 – nay).

Thông qua hơn 80 tài liệu, hình ảnh, chuyên đề giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của huyện Phù Cừ và những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội huyện đã đạt được sau 25 năm tái lập.
Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Trung tâm Văn hoá, Truyền thanh huyện Phù Cừ từ ngày 26/4 – 05/5/2022.

Kim Ưng