LIÊN HỆ

BẢO TÀNG TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Phạm Bạch Hổ, P. Hiền Nam, Hưng Yên.
Điện thoại: 0221 3863 726.