Bảo tàng tỉnh Hưng yên

2023-06-21 03:54:00
Là một địa phương có bề dày lịch sử, tỉnh Hưng Yên còn lưu giữ một khối lượng lớn về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được liên kết như một thể toàn vẹn thông qua hệ thống trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Ông Phạm Trung Hiếu, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Từ những năm đầu mới thành lập (1997), vượt qua nhiều khó khăn, Bảo tàng tỉnh đã đẩy mạnh công tác sưu tầm, củng cố cơ sở vật chất, tập trung kiểm kê, bảo quản, chọn lựa hiện vật làm cơ sở cho việc trưng bày sau này.

Continue reading