Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày lưu động chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác hoạ chân dung”

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Bảo tàng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Văn Lâm, Trung tâm Văn hoá và truyền thanh thị xã Mỹ Hào tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác hoạ chân dung”. Trưng bày giới thiệu hơn 200 tài liệu, tư liệu ảnh, hiện vật được trưng bày, giới thiệu là những hiện vật đặc sắc, tiêu biểu. Nội dung trưng bày thể hiện sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của truyền thống dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên. Từ năm 1946 - 1966, Người đã 10 lần về thăm Hưng Yên, viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và Nhân dân Hưng Yên; 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của Người cho 67 cá nhân sinh sống, học tập, công tác, làm việc ở Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện. Tình cảm và sự quan tâm đó đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên trên con đường xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nội dung gồm 07 chủ đề: Nguyễn Sinh Cung - Cậu bé giàu nghị lực; Nguyễn Tất Thành - Người thanh niên yêu nước tiến bộ; Nguyễn Ái Quốc -  Người Chiến sĩ cộng sản kiên trung; Hồ Chí Minh - Nhà lãnh đạo thiên tài; Hồ Chí Minh - Nhà Văn hóa lớn; Hồ Chí Minh - Chân dung đời thường và Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ.

 

Trưng bày chuyên đề “ Hồ Chí Minh - Những nét phác hoạ chân dung” góp phần quan trọng vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương "người tốt, việc tốt", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 28/8/2023 đến 05/9/2023 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Văn Lâm, Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào./.