Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh năm 2024

Thực hiện Công văn số 16/CV-CĐVC ngày 8/12/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2024, được sự đồng ý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 12/01/2024 Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đào Mạnh Huân - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Đăng Quy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động và tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, công tác Công đoàn năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Hội nghị cũng thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; công khai tài chính của cơ quan; công khai tài chính của Công đoàn cơ sở năm 2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương sự nỗ lực và ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2023 của cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh. Nhằm tiếp tục phát huy cũng như nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ đề nghị toàn viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, tập thể Bảo tàng tỉnh đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Hội nghị đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng của Giám đốc sở cho 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Giấy khen” và 13 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.