Vải khâm liệm 3

 

Tấm vải là hiện vật nằm trong bộ sưu tập hiện vật phát hiện được trong ngôi mộ cổ của quan Đại Tư Đồ Nguyễn Bá Khanh tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ngày 01/11/1982. Đây là một trong những hiện vật chất liệu vải tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.

Vải khâm liệm thuộc loại vải gấm, có màu vàng với kích thước dài 155cm, rộng 74 cm, trọng lượng 88g. Vải gồm 2 mặt, một mặt để trơn, một mặt trang trí hoa phù dung, quả đào, lá hóa rồng và dòng chữ La Đông Hiệu Nội Tạo Hán Phủ.

Vải có niên đại thời Lê Trung Hưng, cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.