Vải khâm liệm 5

Tấm vải là hiện vật nằm trong bộ sưu tập hiện vật phát hiện được trong ngôi mộ cổ của quan Đại Tư Đồ Nguyễn Bá Khanh tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ngày 01/11/1982. Đây là một trong những hiện vật chất liệu vải tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.

Vải khâm liệm thuộc loại vải gấm, có màu vàng với kích thước dài 248cm, rộng 69 cm, trọng lượng 217g. Vải gồm 2 mặt, một mặt để trơn, một mặt trang trí hoa văn khoá lồng (đặc trưng của Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 17 -18) và trang trí hoa sen cách điệu (hoa Bảo Tướng) và hoa phù dung.

Vải có niên đại thời Lê Trung hưng, cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.